Aero aim cfg Cfg de her silah için özel olarak hazırlanmış aim ve kontrol ayarları var. Ses ve görüntü ayarları yapılı. Özel aliaslar var. gl, cl, s ayarları.