Anında silah değiştirme kodları


Gönderen: can
can200111@hotmail.com

İleti: Anında silah değiştirme kodları…

———————————-

//Fast Weapon Switch with HUD
alias +fastswap “slot3;swapclick; alias swap3 [theswap3]”
alias swapclick “+attack;wait;-attack”
alias swapclick2 “+attack2;wait;-attack2”
alias swap1 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;longwait;swapclick;alias swap1 swapslot1;alias
swap4 swapback33”
alias swap2 “hud_fastswitch
0;slot2;+fastswap;slot2;longwait;swapclick; alias swap2
1swapslot1;alias swap4 swapback33”
alias swap3 “[theswap3]”
alias [theswap3] “hud_fastswitch 1;slot3; alias swap3 [swap3];alias
swap4 swapback33”
alias [swap3] “hud_fastswitch 1;slot3;hud_fastswitch 0; slot2;
shortwait; shortwait; swapclick; slot1;shortwait; shortwait;
swapclick; alias swap3 [theswap3];alias swap4 swapback33”
alias swap4 “hud_fastswitch
0;slot4;+fastswap;slot4;longwait;swapclick; alias swap4 11swapslot11”
alias swap5 “hud_fastswitch 1;slot5;hud_fastwitch 0;alias swap4
swapback33”
alias swapslot1 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;longwait;swapclick; alias swap1
swapslot2;alias swap4 swapback33”
alias swapslot2 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;slot1;longwait;swapc lick; alias swap1
swapslot3;alias swap4 swapback33”
alias swapslot3 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;slot1;slot1;longwait ;swapclick; alias
swap1 swapslot4;alias swap4 swapback33”
alias swapslot4 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;slot1;slot1;slot1;lo ngwait;swapclick;
alias swap1 swapslot5;alias swap4 swapback33”
alias swapslot5 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;slot1;slot1;slot1;sl
ot1;longwait;swapclick; alias swap1 swapslot6;alias swap4 swapback33”
alias swapslot6 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;slot1;slot1;slot1;sl
ot1;slot1;longwait;swapclick; alias swap1 swapslot7;alias swap4
swapback33”
alias swapslot7 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;slot1;slot1;slot1;sl
ot1;slot1;slot1;longwait;swapclick; alias swap1 swapback;alias swap4
swapback33”
alias 1swapslot1 “hud_fastswitch
0;slot2;+fastswap;slot2;slot2;longwait;swapclick; alias swap2
2swapslot2;alias swap4 swapback33”
alias 2swapslot2 “hud_fastswitch
0;slot2;+fastswap;slot2;slot2;slot2;longwait;swapc lick; alias swap2
3swapslot3;alias swap4 swapback33”
alias 3swapslot3 “hud_fastswitch
0;slot2;+fastswap;slot2;slot2;slot2;slot2;longwait ;swapclick; alias
swap2 4swapslot4;alias swap4 swapback33”
alias 4swapslot4 “hud_fastswitch
0;slot2;+fastswap;slot2;slot2;slot2;slot2;slot2;lo ngwait;swapclick;
alias swap2 5swapslot5;alias swap4 swapback33”
alias 5swapslot5 “hud_fastswitch
0;slot2;+fastswap;slot2;slot2;slot2;slot2;slot2;sl
ot2;longwait;swapclick; alias swap2 swapback2;alias swap4 swapback33”
alias 11swapslot11 “hud_fastswitch
0;slot4;+fastswap;slot4;slot4;longwait;swapclick; alias swap4
22swapslot22”
alias 22swapslot22 “hud_fastswitch
0;slot4;+fastswap;slot4;slot4;slot4;longwait;swapc lick; alias swap4
swapback3”
alias swapback “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;longwait;swapclick;alias swap1 swapslot1;alias
swap4 swapback33”
alias swapback2 “hud_fastswitch
0;slot2;+fastswap;slot2;longwait;swapclick;alias swap2
1swapslot1;alias swap4 swapback33”
alias swapback3 “hud_fastswitch
0;slot4;+fastswap;slot4;longwait;swapclick;alias swap4 11swapslot11”
alias swapback33 “hud_fastswitch
0;slot4;+fastswap;slot4;longwait;swapclick; alias swap4 11swapslot11”

//Key Configurations
bind “1” “swap1” //SLOT 1 (Primary)
bind “2” “swap2” //SLOT 2 (Secondary)
bind “3” “swap3” //SLOT 3 (Knife)
bind “4” “swap4” //SLOT 4 (Grenades)
bind “5” “swap5” //SLOT 5 (C4)

//Fast Weapon Switch without the HUD
alias +fastswap “slot3;swapclick; alias swap3 [theswap3]”
alias swapclick “+attack;wait;-attack”
alias swapclick2 “+attack2;wait;-attack2”
alias swap1 “hud_fastswitch 0;slot1;+fastswap;slot1;swapclick; alias
swap1 swapslot1;alias swap4 swapback33”
alias swap2 “hud_fastswitch 0;slot2;+fastswap;slot2;swapclick; alias
swap2 1swapslot1;alias swap4 swapback33”
alias swap3 “[theswap3]”
alias [theswap3] “hud_fastswitch 1;slot3; alias swap3 [swap3];alias
swap4 swapback33”
alias [swap3] “hud_fastswitch 1;slot3;hud_fastswitch 0;
slot2;swapclick; slot1; swapclick; alias swap3 [theswap3];alias swap4
swapback33”
alias swap4 “hud_fastswitch 0;slot4;+fastswap;slot4;swapclick; alias
swap4 11swapslot11”
alias swap5 “hud_fastswitch 1;slot5;hud_fastwitch 0;alias swap4
swapback33”
alias swapslot1 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;swapclick; alias swap1 swapslot2;alias
swap4 swapback33”
alias swapslot2 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;slot1;swapclick; alias swap1
swapslot3;alias swap4 swapback33”
alias swapslot3 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;slot1;slot1;swapclic k; alias swap1
swapslot4;alias swap4 swapback33”
alias swapslot4 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;slot1;slot1;slot1;sw apclick; alias
swap1 swapslot5;alias swap4 swapback33”
alias swapslot5 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;slot1;slot1;slot1;sl ot1;swapclick;
alias swap1 swapslot6;alias swap4 swapback33”
alias swapslot6 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;slot1;slot1;slot1;sl
ot1;slot1;swapclick; alias swap1 swapslot7;alias swap4 swapback33”
alias swapslot7 “hud_fastswitch
0;slot1;+fastswap;slot1;slot1;slot1;slot1;slot1;sl
ot1;slot1;slot1;swapclick; alias swap1 swapback;alias swap4
swapback33”
alias 1swapslot1 “hud_fastswitch
0;slot2;+fastswap;slot2;slot2;swapclick; alias swap2 2swapslot2;alias
swap4 swapback33”
alias 2swapslot2 “hud_fastswitch
0;slot2;+fastswap;slot2;slot2;slot2;swapclick; alias swap2
3swapslot3;alias swap4 swapback33”
alias 3swapslot3 “hud_fastswitch
0;slot2;+fastswap;slot2;slot2;slot2;slot2;swapclic k; alias swap2
4swapslot4;alias swap4 swapback33”
alias 4swapslot4 “hud_fastswitch
0;slot2;+fastswap;slot2;slot2;slot2;slot2;slot2;sw apclick; alias
swap2 5swapslot5;alias swap4 swapback33”
alias 5swapslot5 “hud_fastswitch
0;slot2;+fastswap;slot2;slot2;slot2;slot2;slot2;sl ot2;swapclick;
alias swap2 swapback2;alias swap4 swapback33”
alias 11swapslot11 “hud_fastswitch
0;slot4;+fastswap;slot4;slot4;swapclick; alias swap4 22swapslot22”
alias 22swapslot22 “hud_fastswitch
0;slot4;+fastswap;slot4;slot4;slot4;swapclick; alias swap4 swapback3”
alias swapback “hud_fastswitch 0;slot1;+fastswap;slot1;swapclick;alias
swap1 swapslot1;alias swap4 swapback33”
alias swapback2 “hud_fastswitch
0;slot2;+fastswap;slot2;swapclick;alias swap2 1swapslot1;alias swap4
swapback33”
alias swapback3 “hud_fastswitch
0;slot4;+fastswap;slot4;swapclick;alias swap4 11swapslot11”
alias swapback33 “hud_fastswitch 0;slot4;+fastswap;slot4;swapclick;
alias swap4 11swapslot11”
//Key Configurations
bind “1” “swap1” //SLOT 1 (Primary)
bind “2” “swap2” //SLOT 2 (Secondary)
bind “3” “swap3” //SLOT 3 (Knife)
bind “4” “swap4” //SLOT 4 (Grenades)
bind “5” “swap5” //SLOT 5 (C4)
Anahtar kelimeler:

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort bayan - mersin escort bayan